Imperijal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diverso 1105/06
 
 
 
 
 
 

Diverso 1105/06

 
0Ден
 
Боја:транспарентна сивацрназеленацрвена